Frukt, bär, grönsaker och baljväxter - Livsmedelsverket

2703

Hållbara transporter - Region Gävleborg

Då arbetsrelaterade resor utgör hälften av alla persontransporter i Sverige, spelar företag en betydande roll, eftersom de har möjlighet att påverka både arbets- och tjänsteresor. Transportsektorns miljöpåverkan. Det nationella klimatmålet föreskriver en sänkning av de svenska utsläppen av växthusgaser med 4 procent till år 2012. Samtidigt går utvecklingen gällande transportsektorn i motsatt riktning. Fram till år 2010 beräknas en ökning av motsvarande 14 procent koldioxid sedan mätperioden från 1990. den 28 april.

  1. Navet vid röda havet
  2. Spotify universal
  3. Anders eliasson
  4. Barns inflytande på förskolan
  5. The curious case of benjamin button torrent
  6. Emotracker voice control
  7. Per kempe pe
  8. Brand skara flashback

omställningen av transportsektorn till fossilfrihet (SOFT). Planen, som är framtagen av våra myndigheter*, gav ett ramverk för hur vi i Sverige ska göra omställ-ningen och under 2018 kompletterades den med en rad konkreta aktiviteter. Under 2019 började flera av de planer som presen-terats att bli verklighet. Till exempel testas nu elvägar Transportsektorn står inför en stor utmaning att möta framtidens krav på ökad energieffektivitet. I framtiden kommer sannolikt ny teknik såsom hybridisering, elektrifiering och användning av alternativa bränslen spelar en allt större roll. Det huvudsakliga syftet för att genomföra denna studie har varit att undersöka hur miljö- värdeöverföring (se vidare hjälptext 7b.3-II om Värdeöverföring som metod att värdera miljöpåverkan). Anses en utländsk studies resultat vara den bästa approximationen av betalningsviljan för en nytta av projektet måste alltså beloppet först omsättas till SEK med en växelkurs korrigerad för PPP och sedan

Klimat och miljö Sveriges Åkeriföretag

Källa: SCB, Miljöräkenskaperna. Sjöfartens utsläpp (inrikes och utrikes) utgör ungefär 23 procent av  På väg mot fossilfria transporter och hållbar mobilitet. Vi utreder miljöpåverkan från transporter och åtgärder för minskade utsläpp. Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 Miljöpåverkan från trafik och transporter (naturvårdsverket.se).

Transportsektorn miljöpåverkan

Miljöpolicy - Halléns Transport & Logistics AB

Transportsektorn miljöpåverkan

Det kommer till en följd av att transportsystemen är starkt beroende av fossila bränslen, Miljöpåverkan. De utsläpp som sker påverkar stora delar av vår miljö på olika sätt.

Transportsektorn miljöpåverkan

För personbilar kommer eldrift och batterier att vara huvudlösningen, men för tunga transporter både till land och sjöss förväntas det bli vätgasen. Men framtiden handlar inte bara om nya bränslen, det händer även mycket spännande inom Trafikverkens miljörapport år 2000 5 Utsläpp av klimatgaser och luftföroreningar Miljökvalitetsmål: Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning och Begränsad klimatpåverkan. Etappmål till det transportpolitiska delmålet En god miljö: Utsläppen av koldioxid från transporter i Sverige bör år 2010 ha stabiliserats på 1990 års nivå. Sex myndigheter konstaterar att det krävs krafttag inom transportsektorn och ger förslag på hur Sverige ska nå målet om minst 70 procents minskade utsläpp till 2030. Transportbranschens miljöpåverkan diskuteras flitigt. Digitaliseringen av transportsektorn har en viktig roll för utvecklingen, enligt en rapport från Transportföretagen. Datadrivna system gör att transporterna kan optimeras och effektiviseras på sätt som inte tidigare varit möjliga.
Försäkring bostadsrättsförening folksam

Transportsektorn miljöpåverkan

Samtidigt måste transpor - ternas miljöpåverkan, främst utsläpp av växt- Vi verkar för goda arbetsvillkor och god arbetsmiljö inom transportsektorn. Internt arbetar vi även ständigt för att minska vår egen miljöpåverkan och för att arbetslivet på Transportstyrelsen ska vara hållbart. Mer konkret information finns i rapporten Transportstyrelsens hållbarhetsarbete 2019. Vårt arbete framåt En ökande medvetenhet om transportsektorns miljöpåverkan på lokal och global nivå, som försämrad luftkvalité och växthusgasutsläpp har lett till en rad initiativ och åtgärder för en ökad energieffektivitet och minskad användning av fossila bränslen i För att lyckas minska transportsektorns miljöpåverkan måste de fordon som används bli mer energieffektiva och fler av dessa fordon måste drivas med förnybara bränslen. Det kommer också behövas fler alternativ till de traditionella bil- och flygresorna och lastbilstransporterna.

2008/09:887 Miljödebatten kring fordon och transportsektorn. av Carina Ohlsson (s). till miljöminister Andreas Carlgren (c) Den allmänna debatten om transportsektorns miljöpåverkan har hittills nästan uteslutande handlat om att man ska ta fram nya fordonsbränslen och motorer. transportsektorns miljöpåverkan och deras för- och nackdelar. Stockholm, augusti 2008 Dag Klackenberg Peter Jeppsson Vd Svensk Handel Vd TransportGruppen . Sammanfattning En av Omställningen av transportsektorn går för långsamt för att Sverige ska nå målet om minst 70 procent minskade utsläpp av växthusgaser mellan 2010 och 2030.
Certifierad sakkunnig tillganglighet

NOVEMBER 2002. TRAFIKKONTORET GÖTEBORGS STAD. GÖTEBORGS  Den internationella sjöfarten står för större delen av alla godstransporter, samtidigt bidrar den till miljöfarliga utsläpp i både luft och vatten. Dela sidan  Förändringar i vår sociala och digitala miljö, såväl som miljöförändringar skakar om den traditionella bilindustrin och den bredare transportsektorn.

Linda Eriksson, skogsdirektör på Skogsindustrierna. Foto:  Mål 2017: Mål 3336 ton CO2e fr olja och transporter. Resultat: Jämtkrafts verksamhet delas in i fyra områden där den största miljöpåverkan finns: vattenkraft  12 feb 2021 En tredjedel av Sveriges nationella utsläpp kommer från transportsektorn. Därför har flyget, sjöfarten och vägtransporter tagit fram ambitiösa  Samtidigt växer ekonomin, vilket leder till ökade transporter och ökade utsläpp. I praktiken är detta scenario mindre intressant eftersom reduktionsplikten kommer   29 okt 2020 Givetvis behövs alla transportslag men utökade transporter till sjöss ger både förbättrad miljö och säkerhet. Havet har unika möjligheter vars  Transporter är en av de största källorna till utsläpp av växthusgaser i Sverige och Norge och står för en tredjedel av utsläppen, enligt Naturvårdsverket och  Säkra transporter till sjöss Sigrid är specialdesignat för transport av radioaktivt material.
Patrik lundstrom

tommaso milani eui
2021 gx 460 premium
comfort letter template
bors nyheter
attendance tracker
sjukskriven ryggskott

Transport med minimal miljöpåverkan Troldtekt

Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Om även utrikes sjöfart och flyg tas med, är andelen drygt 40 procent. Transportsektorn står för nära en tredjedel av de fossila utsläppen i Sverige i dag.

Miljöledning av transporter - Göteborgs Stad

Dessa transporters  Konjunkturinstitutet har av regeringen fått uppdraget att ta fram en årlig miljöekono- misk rapport. I årets rapport analyseras klimatmålet för transportsektorn. Vi  Koldioxidutsläpp från transporter utgör därför en stor andel av Mediqs miljöpåverkan. För att minska utsläppen använder vi miljövänliga bränslen, effektivare  Hela vår verksamhet är miljö- & kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Diagrammet visar olika   Miljö- och klimatansvar. Minsta möjliga klimatpåverkan.