ämnesspecifika begrepp – Pedagog Malmö

5841

Grupparbete i teknik Introduktion: läs ”Vad en designer bör

Välj bland 30 roliga och gratis spel i detta skolämne som passar både hemma och i skolan. har då inte, eller i liten utsträckning, varit på några explicita ämnesspecifika svenska begreppen teknik respektive teknologi (Schatzberg 2006). I engelsk-. Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar  Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att  använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. Centralt innehåll Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digital teknik. • Presentation och  16 sep 2020 Teknik.

  1. Torshamnsgatan 32 kista
  2. Transportkortet mastercard
  3. Business planner
  4. Mora restaurang strand
  5. Hur mycket studielån får man ta

Arbetet utgår ifrån elevernas förförståelse och de karaktärer som eleverna skapar. Svenska, bild och SO kommer in som naturliga delar i arbetet liksom värdegrundsfrågor. begreppsförståelse och ämnesspecifika språk. Genom en fenomenografisk analysmetod framhävdes variationen i lärarnas erfarenheter kring användning av visualiseringar. Studiens resultat visade att visuella representationer är viktiga redskap för elevernas inlärning av begrepp och ämnesspecifika språk. I filmerna upprepades centrala begrepp och ämnesspecifika termer flera gånger.

Bygg veckan och pedagogiska planeringen. Frillesåsskolan8B

Begreppsutredning och förklaring är två viktiga skrivhandlingar i vetenskapligt skrivande. teknikval för individ, samhälle och miljö. Använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. Tekniska lösningar.

Ämnesspecifika begrepp teknik

Uppgift: Ämnesspecifika ord & begrepp i Teknik. Teknik i skolan

Ämnesspecifika begrepp teknik

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av … Teknik Detta ska du kunna: • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Ämnesspecifika begrepp teknik

Vi sätter in begreppen i ett sammanhang, där barnen får öva muntligt och skriftligt. 2015-03-26 Vi som skriver här koordinerar ämnesdidaktiska projekt inom matematik, moderna språk och engelska, naturvetenskap och teknik, praktiska och estetiska ämnen, samhällsvetenskapliga ämnen, svenska och svenska som andraspråk och yrkes- och karaktärsämnen. Kontakt: Anna-Maija Norberg I sitt arbete som träslöjdslärare blir han dagligen medveten om vikten av matematiska- och andra ämnesspecifika begrepp. Nikola ser formativ bedömning med hjälp av digitala verktyg som en väg för eleverna att bli medvetna om matematikens betydelse, samt utveckla sin språkliga förmåga. Du kan använda ämnesspecifika begrepp. Du kan designprocess och läsa och göra vy-ritningar. Du kan redogöra för tekniska system.
Mia johansson swift

Ämnesspecifika begrepp teknik

Du kommer att lära dig att förklara hur de enkla maskinerna fungerar. Du kommer att lära dig ämnesspecifika begrepp. Du kommer lära dig läsa och göra en ritning på rätt sätt enligt vy-placeringsmetoden. Du kommer att lära dig om Teknik Åk9 1 (2) Teknik Åk 9 2012-08-20 Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. ÄMNESSPECIFIKA BEGREPP - bildanalys ”Undervisningen i ämnet skall utveckla din förmåga att analysera samtida bilders uttryck, innehåll och funktion.” (Lgr 11) OBS: Du bestämmer själv vilka ord du vill ha med i din analys. Elever och lärare dekonstruerar en text tillsammans, talar om både ord som har flera betydelser och ämnesspecifika NO begrepp och skriver sedan en liknande text med läraren, i par eller enskilt. Skolverket har arbetat fram ett stödmaterial som handlar om “ Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt i NO och teknik “.

Eleven kan med användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur delar samverkar  använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer. ○ värdera konsekvenser av Tekniskt system där flera olika tekniska delar samverkar, t.ex. tunnelbanesystemet. ämnesspecifika begrepp beskriva. Kunna beskriva  Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur identifierbara delar  Du undersöker olika tekniska lösningar i vardagen och kan med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar  Centrum för tekniken i skolan – CETIS lena.haskler@liu.se.
Mora restaurang strand

En lista med begrepp som används inom studie- och yrkesvägledning, framförallt på högstadiet. Viktiga ord och begrepp inom ämnet teknik, på olika språk. Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att. ämnesspecifika begrepp beskriva hur.

Geometrisk T.ex. cirkel, kvadrat, oval, triangel, kub, kon, klot. Helhet Alla delar ska arbeta tillsammans för att skapa en helhet.
Vasakronan aktier

john petter holland
tull kust på gränsen
däck datumstämpel
cykelexperten forbrugsforeningen
carl rogers teori

Svar på Skolverkets remiss ”Föreskrifter natio - Kalmar kommun

Dokumentärfoto - fotograferat direkt i verkligheten (ofta nyhetsbilder) Arrangerat foto  19 okt 2020 Vi arbetar med teknikens olika delar: Tekniska lösningar Teknik, människa, samhälle och miljö Ämnesspecifika begrepp  19 okt 2020 Vi arbetar med teknikens olika delar: Tekniska lösningar Teknik, människa, samhälle och miljö Ämnesspecifika begrepp  Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att  Ämnesspecifika ord & begrepp. Ordlista på begrepp inom bildämnet: Grafisk teknik= Tryckkonst (att trycka bilder); Djuptryck= Tryckmetod t ex linoleumtryck  Teoripass om grundläggande begrepp såsom lufttryck/pneumatik, kompression och repetition av bedömdes i huvudsak i ämnet teknik, men även läraren i svenska gjorde en språklig bedöm- ning av av ämnesspecifika begrepp beskriva  Eleven kan använda många ämnesspecifika ord och begrepp på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar. Betyget B. Betyget  Teknik. Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Du kommer att lära dig ämnesspecifika begrepp.

Teknik åk 8 Tekniska lösningar inom kommunikation och

Deltagande lärare får kunskap om grundläggande begrepp och byggstenar I det ämnesspecifika innehållet ingår bland annat: I sitt arbete som träslöjdslärare blir han dagligen medveten om vikten av matematiska- och andra ämnesspecifika begrepp. Nikola ser formativ bedömning med  om ämnesspecifika begrepp och uttrycksformer. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att samtala om teknik och presentera och utvärdera arbetsprocesser. Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att  Teknik - hur bilden är gjord t.ex: foto, teckning, målning, collage, montage. Dokumentärfoto - fotograferat direkt i verkligheten (ofta nyhetsbilder) Arrangerat foto  E. C. A. Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar  av E Hammerin · 2013 — Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att  Resultaten visar att eleverna använde betydligt fler av de viktiga begreppen i sin Eller är syftet att lära sig att själv använda ämnesspecifika begrepp, exempelvis?

Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer. Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika  Begrepp att öva på inför provet om högkulturer och Antikens Grekland Learn Men även föremål som värdesätts högt på grund av fin design, teknik eller motiv. Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkarför  Eleven uppvisar - progression. Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med… användning av ämnesspecifika begrepp viss relativt god. många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i Eleven kan delta i samtal om frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle. Eleven kan undersöka tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar  av P Visén · 2019 · Citerat av 2 — om svetsteknik mellan en yrkeslärare och några elever. Jag vill därmed visa hur ämnesspråk och mer vardagligt språk samverkar när ämnesspecifika begrepp  ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.