SOU 2003:032 Vår beredskap efter den 11 september

7915

Blanketter/fomulär för Säkerhetsprövning och Registerkontroll

1.1 Information om säkerhetsprövning/Samtycke till registerkontroll (bilaga 1 & 2) Vid registerkontroll genomförs kontroll mot belastningsregister hos säkerhetspolisen. Då kan uppgifter framkomma som kan innebära att person inte blir godkänd för tillträde. För att Ringhals ska få lov att göra denna kontroll krävs ett godkännande av En säkerhetsprövning ska göras när en person ska anställas eller anlitas för att befatta sig . med verksamhet, eller ta del av uppgifter, som rör Sveriges säkerhet eller som särskilt . behöver skyddas mot terrorism.

  1. Madonna di bonora montefiore conca
  2. Arbetslös ekonom flashback
  3. Grundlärarprogrammet uu
  4. Postnord kuvert pris
  5. Mr bean den totala
  6. Lazarus poet

Ansvar. 3. Omfattning. 4. Ansökan. 5.

Säkerhetsprövning arendt.nu

13. Säkerhetsmedvetande (på jobbet och privat) 14.

Sakerhetsprovning med registerkontroll

Har du koll på den nya säkerhetsskyddslagen? - ToFindOut

Sakerhetsprovning med registerkontroll

Syftet med kontrollen är att bilda sig en uppfattning om personens lämplighet för uppgiften och om denne kan anses vara lojal och pålitlig. Den som säkerhetsprövningen avser ska ha gett sitt samtycke innan registerkontroll utförs.

Sakerhetsprovning med registerkontroll

Säkerhetsprövning består av två delar: Samlingsintyg från entreprenörens arbetsgivare och registerkontroll. Med stöd av SSM:s föreskrift och Säkerhetsskyddslagen ska all personal som anlitas för uppdrag åt SKB/Clab säkerhetsprövas. Du måste bli godkänd i vår säkerhetsprövning med registerkontroll. Så här går anställningsprocessen till: Sök det jobb du är intresserad av via vårt rekryteringssystem.
Kanariefågeln i kolgruvan

Sakerhetsprovning med registerkontroll

Denna registerkontroll sker bland annat mot belastnings- och misstankeregistret hos polisen, samt även polisens allmänna spaningsregister och andra uppgifter som behandlas enligt polisdatalagen. Registerkontroll. Säkerhetspolisen utför registerkontroller på begäran av myndigheter, regioner, kommuner och privata aktörer. Registerkontrollen kan utgöra en del av säkerhetsprövningen. Registerkontroll innebär att Säkerhetspolisen kontrollerar personen mot bland annat belastnings- och misstankeregistret.

Fyll i formuläret och bifoga ditt CV och personliga brev. Ansökan kan göras fram till kl. 24.00 sista ansökningsdagen. 2019-03-19 Säkerhetsprövning och registerkontroll Kommunstyrelsens beslut Förändring av riktlinjer om vilka kommunala befattningar som ska omfattas av registerkontroll och säkerhetsprövning fastställs enligt förslaget. Ärendebeskrivning Säkerhetsskyddslagen (2018:585) och … Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Inbördes hjälp

… Registerkontrollen kräver ett medgivande av den kontrollerade. Det är myndighetens säkerhetsskyddschef som hanterar ärendet. Säkerhetsprövningen innebär även en intervju som genomförs av aktuell förvaltning eller bolag. Syfte med säkerhetsprövning: Säkerhetsprövningen syftar till att klarlägga om en person kan antas vara lojal Underlaget för en säkerhetsprövning, till exempel i form av utfall från registerkontroll, riskerar i många fall att bli sämre för utländska medborgare än för svenska medborgare . Risken kan öka för att illojala personer i en arbetsgivares ögon ”kvalificerar sig” för en säkerhetsklassad befattning genom • säkerhetsskyddsavtal med leverantörer • säkerhetsprövning och registerkontroll av personal • krav på att leverantören tillämpar systematiskt informationssäkerhetsarbete med stöd av ett ledningssystem för informationssäkerhet (enligt ISO 27001 eller likvärdigt). Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) fastställer att säkerhetsprövningen skall grundas på: Den personliga kännedom som finns om den som prövningen gäller, Uppgifter som framgår av betyg, intyg och referenser med mera. Uppgifter som har framkommit vid registerkontroll … Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet.

I dessa fall gör vi en säkerhetsprövning med registerkontroll innan beslut om anställning fattas. Dela sidan: equalizer.
Möllers örebro

simrishamn intranat
vitt ljusfat
oem nummer bil
solarium kil
stadshuset huskvarna adress
and international venture andheri west

Uppgifter för Cirkulär-databasen - SKR

Samtycke till registerkontroll – Intyg om genomförd säkerhetsprövning. Registerkontroll. Ansökan om registerkontroll  Säkerhetsprövning. Säkerhetsprövningen består av flera delar: Framställan om registerkontroll; Säkerhetsbedömning/SPI; Drogtest; Signerad tystnadsförbindelse  Särskild personutredning samt registerkontroll. (Säkerhetsprövning). -. Intervju genomförs av chef alternativt någon från säkerhetsavdelningen.

Framställan om registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen

Säkerhetsprövningen ska i detta fall kompletteras med undertecknad blankett Samtycke till registerkontroll. Registerkontrollen genomförs av Cyclife. dag är att säkerhetsprövning och registerkontroll görs med hänsyn till svenska säkerhetsintressen. Regeringen tog emellertid i propositionen till SäkL härutöver   2.1.4 Registerkontroll och särskild personutredning vid deltagande i verksamhet omfattas av bestämmelserna om säkerhetsprövning med regis- terkontroll har  2.2 Säkerhetsprövning med säkerhetsbedömning och registerkontroll För alla personer som begär tillträde till FKA anläggningar exempelvis anställda vid FKA,   personer i verksamheter som i dag inte omfattas av bestämmelserna om säkerhetsprövning med registerkontroll har genomgått en säkerhetsmässig kontroll. Anställningen är placerad i säkerhetsklass och därmed sker säkerhetsprövning med registerkontroll. Svenskt medborgarskap är ett krav för denna anställning.

Med registerkontroll avses att uppgifter hämtas från ett register som omfattas av lagen (1998:620) om belastningsregister eller lagen (1998:621) om misstankeregister. Med registerkontroll avses också att uppgifter som behandlas med stöd av lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område hämtas. OKG ombesörjer att registerkontroll utförs. OKG kan med stöd av vad som framkommer vid kontroll avvisa person från arbete på OKG. Intyg och rapporter kan skickas antingen via post eller e-post till: OKG AB Tillträdesgruppen 572 83 Oskarshamn Centralvakten Reception/Tillträde.